TEUN

              Voor dat extra steuntje in de rug!

Voedselpakketten uitgedeeld

Wie is TEUN?
TEUN is een belangeloze stichting in oprichting, opgezet in maart 2020, voor de minima, gezinnen en kinderen, in Gouda. TEUN is er voor die mensen die niet genoeg te eten hebben. TEUN wil mensen bij elkaar brengen, uit hun isolement halen. TEUN zegt je bent niet alleen, wij zorgen voor elkaar.TEUN zegt ik ben er voor jou, als je het even moeilijk hebt, even dat steuntje in de rug nodig hebt.
Heb je TEUN nodig?
Heb je een voedselpakket nodig, tijdelijk of iedere week:TEUN helpt je. Of weet je niet waar je moet beginnen, heb je als minima problemen en kom je er niet uit: TEUN helpt je. Ben jij onder de 12 jaar en heb jij een vraag, een probleem of heb je idee voor een leuke activiteit: TEUN helpt je!
Hoe help ik TEUN ?
Om iedereen van voedselpakketten te voorzien heeft TEUN jullie hulp nodig. Van bedrijven bijvoorbeeld. Door voedsel en goederen te doneren die anders weggegooid worden. Door donaties uiteraard, alle kleine beetjes helpen. Maar ook door met je vriendengroepje te koken voor het voedselpakket. Of misschien wil je vrijwilliger worden of heb je een fantastisch idee, allemaal welkom bij TEUN.
Sabina is de oprichter en initiatiefneemster van deze stichting en zelf ook ervaringsdeskundige. Zij doet de algehele coordinatie. Je kunt bij haar terecht als je een voedselpakket nodig hebt. Maar ook de pers als ze vragen hebben en zij is het contact met de gemeente en andere instanties.

Babette is een meisje van 10 die helaas ook al ervaringsdeskundige is. Zij heeft het nodige meegemaakt en zou graag andere kinderen tot 12 jaar willen helpen. Babette verzint ook hele leuke activiteiten voor kinderen en heeft daar jullie hulp bij nodig. Dus als je een leuk idee hebt, mailen maar!

Marion is een krachtige, positieve vrouw met veel levenservaring. Zij heeft 30 jaar haar hulp en liefde gegeven aan gezinnen en kinderen die dit nodig hadden. Ook is zij ervaringsdeskundige als het gaat om depressie en het even niet meer weten. Graag helpt zij jou om weer overzicht te krijgen in je dagelijkse leven of moeilijke situaties omtrent de opvoeding van je kinderen. Kortom, samen kijken hoe je weer verder kunt!

PRIVACY VERKLARING

TEUN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Persoonsgegevens die wij verwerken:

TEUN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatums
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

TEUN gaat zorgvuldig om met bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. TEUN verstrekt geen gegevens aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

TEUN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verstrekken van een voedselpakket.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Uw donatie te verwerken.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
TEUN verwerkt ook
persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

TEUN maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van TEUN) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

TEUN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij vernietigen de gegevens als wij deze niet meer nodig hebben.


Delen van persoonsgegevens met derden:

TEUN deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bankrekeningnummers worden nimmer aan derden verstrekt met uitzondering van de wettelijke grondslag zoals de Belastingdienst en voor verwerking aan de betreffende Banken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

TEUN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken worden ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft ut het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TEUN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sabina@teungouda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt iedereen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Dit vragen wij u niet, aangezien wij niet uw identiteit kunnen vaststellen op basis van een kopie van een ID bewijs, dit kunnen wij alleen als wij u daadwerkelijk zien en u zich bij ons identificeert. Wij wijzen u er op als andere bedrijven een kopie van uw ID bewijs vragen u het recht heeft om dit te weigeren en als u dit toch noodzakelijk acht dit te verzenden met de app van Binnenlandse Zaken die er voor zorgt dat uw kopie in een beveiligde omgeving wordt verstuurd. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TEUN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen:

TEUN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sabina@teungouda.nl